FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 55
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornico oziroma zagovornika načela enakosti PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 55 2401 19.8.2016
Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 55 2402 19.8.2016
Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Novem mestu VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 55 2403 19.8.2016
Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2016 MINISTRSTVA Uradni list RS 55 2404 19.8.2016
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo MINISTRSTVA Uradni list RS 55 2405 19.8.2016
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del MINISTRSTVA Uradni list RS 55 2406 19.8.2016
Odločba o prenehanju ustanove USTANOVA HUMANITARNA FUNDACIJA PROFICIO MINISTRSTVA Uradni list RS 55 2407 19.8.2016
Sklep o določitvi časovnega obsega delovanja javnega parkirišča v centru Ankarana, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino OBČINE Uradni list RS 55 2408 19.8.2016
Sklep o razglasitvi javnega dobra – območje Sv. Katarine OBČINE Uradni list RS 55 2409 19.8.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 55 2410 19.8.2016
Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka OBČINE Uradni list RS 55 2411 19.8.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija OBČINE Uradni list RS 55 2412 19.8.2016
Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN4 OBČINE Uradni list RS 55 2413 19.8.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 55 2414 19.8.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostroj – del OBČINE Uradni list RS 55 2415 19.8.2016
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo (OPPNdp) 416 Barje – Ižanska cesta OBČINE Uradni list RS 55 2416 19.8.2016
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo OBČINE Uradni list RS 55 2417 19.8.2016
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 55 2418 19.8.2016
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold OBČINE Uradni list RS 55 2419 19.8.2016
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold OBČINE Uradni list RS 55 2420 19.8.2016
Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 55 2421 19.8.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 1 (SD OPN-1) OBČINE Uradni list RS 55 2422 19.8.2016
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek OBČINE Uradni list RS 55 2423 19.8.2016
Sklep o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – Celjska cesta vzhod OBČINE Uradni list RS 55 2424 19.8.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu industrijska cona »Pameče-Troblje enota Pi1B« OBČINE Uradni list RS 55 2425 19.8.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 55

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

MINISTRSTVA(4)
OBČINE(24)
POPRAVKI(1)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)