FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 51
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 51 2246 22.7.2016
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 51 2247 22.7.2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 51 2248 22.7.2016
Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2016 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 51 2249 22.7.2016
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 51 2250 22.7.2016
Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih MINISTRSTVA Uradni list RS 51 2251 22.7.2016
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom MINISTRSTVA Uradni list RS 51 2252 22.7.2016
Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča v Murski Soboti USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 51 2253 22.7.2016
Odločba o ugotovitvi, da sta prvi odstavek 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in del drugega odstavka 7. člena Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči v neskladju z Ustavo ter o ugotovitvi, da peti odstavek 10. člena in 4. točka prvega odstavka 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev nista v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 51 2254 22.7.2016
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 51 2255 22.7.2016
Odločba o ugotovitvi kršitve in o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 51 2256 22.7.2016
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 51 2257 22.7.2016
Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov OBČINE Uradni list RS 51 2258 22.7.2016
Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti OBČINE Uradni list RS 51 2259 22.7.2016
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v Občini Črnomelj OBČINE Uradni list RS 51 2260 22.7.2016
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Črnomelj OBČINE Uradni list RS 51 2261 22.7.2016
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj OBČINE Uradni list RS 51 2262 22.7.2016
Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj OBČINE Uradni list RS 51 2263 22.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica OBČINE Uradni list RS 51 2264 22.7.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 51 2265 22.7.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 51 2266 22.7.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 51 2267 22.7.2016
Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Dolenjske Toplice OBČINE Uradni list RS 51 2268 22.7.2016
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča »Družbena lastnina v splošni rabi, v upravi CP Maribor, obrat Murska Sobota« OBČINE Uradni list RS 51 2269 22.7.2016
Razpis predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini OBČINE Uradni list RS 51 2270 22.7.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 51

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
MINISTRSTVA(3)
OBČINE(31)
POPRAVKI(1)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(4)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(6)