FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 28
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 65)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Pravilnik o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije MINISTRSTVA Uradni list RS 28 1106 15.4.2016
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju MINISTRSTVA Uradni list RS 28 1107 15.4.2016
Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 28 1108 15.4.2016
Poročilo o gibanju plač za januar 2016 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 28 1109 15.4.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Združenja mestnih občin Slovenije DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 28 1110 15.4.2016
Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci uradno prečiščeno besedilo (UPB1) OBČINE Uradni list RS 28 1111 15.4.2016
Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 28 1112 15.4.2016
Letni program športa Občine Beltinci za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 28 1113 15.4.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za čistilno napravo Artiče – OPPN ČN Artiče OBČINE Uradni list RS 28 1114 15.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 28 1115 15.4.2016
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017 OBČINE Uradni list RS 28 1116 15.4.2016
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 28 1117 15.4.2016
Cenik potrjenih cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Cankova OBČINE Uradni list RS 28 1118 15.4.2016
Cenik o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Cankova, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti OBČINE Uradni list RS 28 1119 15.4.2016
Letni program športa Občine Cankova za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 28 1120 15.4.2016
Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči OBČINE Uradni list RS 28 1121 15.4.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh OBČINE Uradni list RS 28 1122 15.4.2016
Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov OBČINE Uradni list RS 28 1123 15.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 28 1124 15.4.2016
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 28 1125 15.4.2016
Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 28 1126 15.4.2016
Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje OBČINE Uradni list RS 28 1127 15.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 28 1128 15.4.2016
Sprememba Letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči OBČINE Uradni list RS 28 1129 15.4.2016
Statut Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje OBČINE Uradni list RS 28 1130 15.4.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 28

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(54)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(6)