FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 26
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 26 1042 8.4.2016
Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 26 1043 8.4.2016
Pravilnik o zdravstvenih pogojih osebja, ki opravlja dela na žičniških napravah MINISTRSTVA Uradni list RS 26 1044 8.4.2016
Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 26 1045 8.4.2016
Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Lendavi USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 26 1046 8.4.2016
Sklep o pogojih in načinu pokrivanja izgub z zmanjševanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij in odloženih davkov DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 26 1047 8.4.2016
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 26 1048 8.4.2016
Operativno-tehnična zahteva o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ) DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 26 1049 8.4.2016
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2016 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 26 1050 8.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 26 1051 8.4.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razvoja obstoječe kmetije Mali vrh OBČINE Uradni list RS 26 1052 8.4.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016 – 1. rebalans 2016 OBČINE Uradni list RS 26 1053 8.4.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (krajše: SD OPN-2) OBČINE Uradni list RS 26 1054 8.4.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini OBČINE Uradni list RS 26 1055 8.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 26 1056 8.4.2016
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016–2020 OBČINE Uradni list RS 26 1057 8.4.2016
Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 26 1058 8.4.2016
Razpis nadomestnih volitev dveh članov sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo OBČINE Uradni list RS 26 1059 8.4.2016
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec OBČINE Uradni list RS 26 1060 8.4.2016
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec OBČINE Uradni list RS 26 1061 8.4.2016
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg OBČINE Uradni list RS 26 1062 8.4.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici OBČINE Uradni list RS 26 1063 8.4.2016
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici OBČINE Uradni list RS 26 1064 8.4.2016
Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča OBČINE Uradni list RS 26 1065 8.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 26 1066 8.4.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 26

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(4)
MINISTRSTVA(1)
OBČINE(23)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)