FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 49
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 60)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah MINISTRSTVA Uradni list RS 49 2111 8.7.2016
Pravilnik o nivojskih prehodih MINISTRSTVA Uradni list RS 49 2112 8.7.2016
Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov MINISTRSTVA Uradni list RS 49 2113 8.7.2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice MINISTRSTVA Uradni list RS 49 2114 8.7.2016
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor MINISTRSTVA Uradni list RS 49 2115 8.7.2016
Odločba o ugotovitvi, da je bil 16.b člen Zakona o mednarodni zaščiti v neskladju z Ustavo ter razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 49 2116 8.7.2016
Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Kopru USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 49 2117 8.7.2016
Sklep o sistemu jamstva za vloge BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 49 2118 8.7.2016
Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 49 2119 8.7.2016
Sklep o uporabi smernic Omejitve izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 49 2120 8.7.2016
Sklep o spremembah Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 49 2121 8.7.2016
Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 49 2122 8.7.2016
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2016 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 49 2123 8.7.2016
Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 49 2124 8.7.2016
Pravilnik o vsebini in obliki diplom in potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 49 2125 8.7.2016
Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 49 2126 8.7.2016
Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 49 2127 8.7.2016
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2128 8.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2129 8.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2130 8.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2131 8.7.2016
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2132 8.7.2016
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Hrpelje - Kozina OBČINE Uradni list RS 49 2133 8.7.2016
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1 OBČINE Uradni list RS 49 2134 8.7.2016
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice OBČINE Uradni list RS 49 2135 8.7.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 49

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(4)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(3)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(3)
MINISTRSTVA(5)
OBČINE(39)
POPRAVKI(2)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)