FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 6
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 58)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Svetom ministrov Republike Albanije, Svetom ministrov Bosne in Hercegovine, Vlado Republike Makedonije, Vlado Črne gore, Vlado Republike Srbije in Vlado Republike Slovenije o ustanovitvi Balkanskih zdravstvenih namenskih sil MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 6 19 20.5.2016
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Mednarodno organizacijo za migracije in Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Mednarodno organizacijo za migracije (MOM) o sodelovanju pri programu prostovoljnega vračanja migrantov POPRAVKI Uradni list RS-MP 6 20 20.5.2016
Zakon o prevozih v cestnem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZPCP-2-UPB7) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 6 209 29.1.2016
Sklep o razrešitvi namestnika varuhinje človekovih pravic DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 6 210 29.1.2016
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 6 211 29.1.2016
Sklep o imenovanju viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 6 212 29.1.2016
Sklep o imenovanju viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 6 213 29.1.2016
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članici Programskega sveta RTV Slovenija – imenovani na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 6 214 29.1.2016
Znesek minimalne plače MINISTRSTVA Uradni list RS 6 215 29.1.2016
Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu MINISTRSTVA Uradni list RS 6 216 29.1.2016
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2015 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 6 217 29.1.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinske kleti z gostinskim delom – Vrhovska vas OBČINE Uradni list RS 6 218 29.1.2016
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica OBČINE Uradni list RS 6 219 29.1.2016
Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Destrnik v 3. volilni enoti OBČINE Uradni list RS 6 220 29.1.2016
Statut Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) OBČINE Uradni list RS 6 221 29.1.2016
Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) OBČINE Uradni list RS 6 222 29.1.2016
Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov OBČINE Uradni list RS 6 223 29.1.2016
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za programsko obdobje 2016–2020 OBČINE Uradni list RS 6 224 29.1.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje OBČINE Uradni list RS 6 225 29.1.2016
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči OBČINE Uradni list RS 6 226 29.1.2016
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2016 v Občini Kamnik OBČINE Uradni list RS 6 227 29.1.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju OBČINE Uradni list RS 6 228 29.1.2016
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora OBČINE Uradni list RS 6 229 29.1.2016
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana OBČINE Uradni list RS 6 230 29.1.2016
Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 6 231 29.1.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 6

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(6)
MEDNARODNE POGODBE(1)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(39)
POPRAVKI(3)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(6)