FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 31
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 62)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 31 1300 29.4.2016
Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 31 1301 29.4.2016
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o poslancih DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 31 1302 29.4.2016
Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016-2025 (ReNPRRO16-25) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 31 1303 29.4.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varstvu gozdov MINISTRSTVA Uradni list RS 31 1304 29.4.2016
Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 31 1305 29.4.2016
Spremembe in dopolnitve Pravil poslovanja KDD DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 31 1306 29.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 31 1307 29.4.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 31 1308 29.4.2016
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem OBČINE Uradni list RS 31 1309 29.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 31 1310 29.4.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pa 14 – Žovneško jezero OBČINE Uradni list RS 31 1311 29.4.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov kmetija Brinovec OBČINE Uradni list RS 31 1312 29.4.2016
Pravilnik o sofinanciranju programov društev OBČINE Uradni list RS 31 1313 29.4.2016
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III OBČINE Uradni list RS 31 1314 29.4.2016
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 31 1315 29.4.2016
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2016–2020 OBČINE Uradni list RS 31 1316 29.4.2016
Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno OBČINE Uradni list RS 31 1317 29.4.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno OBČINE Uradni list RS 31 1318 29.4.2016
Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 31 1319 29.4.2016
Odlok o spremembah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd OBČINE Uradni list RS 31 1320 29.4.2016
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd OBČINE Uradni list RS 31 1321 29.4.2016
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« OBČINE Uradni list RS 31 1322 29.4.2016
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 31 1323 29.4.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Marina in komunalni privezi« v Kopru OBČINE Uradni list RS 31 1324 29.4.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 31

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(4)
MINISTRSTVA(1)
OBČINE(54)
POPRAVKI(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)