FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 17
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o izmenjavi poročil po državah MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 17 67 16.12.2016
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Irak o statusu osebja Slovenske vojske, ki sodeluje pri usposabljanju pripadnikov varnostnih sil regionalne vlade iraškega Kurdistana, v Iraku MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 17 68 16.12.2016
Obvestilo o začetku veljavnosti Pridružitvenega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo za Republiko Slovenijo POPRAVKI Uradni list RS-MP 17 69 16.12.2016
Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju Ustanove Fundacija da bi se vsak otrok rodil zdrav MINISTRSTVA Uradni list RS 17 555 29.2.2016
Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 556 29.2.2016
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 17 557 29.2.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 17 558 29.2.2016
Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 17 559 29.2.2016
Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov OBČINE Uradni list RS 17 560 29.2.2016
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 17 561 29.2.2016
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 17 562 29.2.2016
Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred OBČINE Uradni list RS 17 563 29.2.2016
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjska gradnja Oštrc – zahod« OBČINE Uradni list RS 17 564 29.2.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 17 565 29.2.2016
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke) OBČINE Uradni list RS 17 566 29.2.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska-sever« v Murski Soboti (večnamenski poslovni objekt) OBČINE Uradni list RS 17 567 29.2.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Podčetrtek OBČINE Uradni list RS 17 568 29.2.2016
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu OBČINE Uradni list RS 17 569 29.2.2016
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše OBČINE Uradni list RS 17 570 29.2.2016
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje OBČINE Uradni list RS 17 571 29.2.2016
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica OBČINE Uradni list RS 17 572 29.2.2016
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica OBČINE Uradni list RS 17 573 29.2.2016
Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica OBČINE Uradni list RS 17 574 29.2.2016
Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica OBČINE Uradni list RS 17 575 29.2.2016
Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica OBČINE Uradni list RS 17 576 29.2.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 17

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
MEDNARODNE POGODBE(2)
MINISTRSTVA(1)
OBČINE(30)
POPRAVKI(2)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)