FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 46
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 46 1994 30.6.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 46 1995 30.6.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 46 1996 30.6.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-E) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 46 1997 30.6.2016
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o letalstvu (ZLet-D) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 46 1998 30.6.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 46 1999 30.6.2016
Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito MINISTRSTVA Uradni list RS 46 2000 30.6.2016
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi MINISTRSTVA Uradni list RS 46 2001 30.6.2016
Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2016 BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 46 2002 30.6.2016
Poročilo o gibanju plač za april 2016 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 46 2003 30.6.2016
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017 DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 46 2004 30.6.2016
Pristop k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, kot kolektivni pogodbi z razširjeno veljavnostjo DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 46 2005 30.6.2016
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 46 2006 30.6.2016
Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje OBČINE Uradni list RS 46 2007 30.6.2016
Sklep o potrditvi novih cen storitve na področju občinske gospodarske javne službe – obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov OBČINE Uradni list RS 46 2008 30.6.2016
Sklep o potrditvi novih cen storitve na področju občinske gospodarske javne službe – odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov OBČINE Uradni list RS 46 2009 30.6.2016
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 46 2010 30.6.2016
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Gospodarska cona Sever OBČINE Uradni list RS 46 2011 30.6.2016
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Pri Bambiču OBČINE Uradni list RS 46 2012 30.6.2016
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje TOC II OBČINE Uradni list RS 46 2013 30.6.2016
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje TOC III OBČINE Uradni list RS 46 2014 30.6.2016
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Dvori III OBČINE Uradni list RS 46 2015 30.6.2016
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Dvori IV OBČINE Uradni list RS 46 2016 30.6.2016
Sklep o začetku priprave Odloka o podrobnem občinskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič OBČINE Uradni list RS 46 2017 30.6.2016
Sklep o predčasnem prenehanju mandata občinskemu svetniku OBČINE Uradni list RS 46 2018 30.6.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 46

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(6)
MINISTRSTVA(3)
OBČINE(24)
POPRAVKI(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(3)