FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 84
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3636 23.12.2016
Uredba o državnem prostorskem načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Škofije VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3637 23.12.2016
Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3638 23.12.2016
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3639 23.12.2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3640 23.12.2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3641 23.12.2016
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3642 23.12.2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3643 23.12.2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3644 23.12.2016
Uredba o spremembi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3645 23.12.2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3646 23.12.2016
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3647 23.12.2016
Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3648 23.12.2016
Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3649 23.12.2016
Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2017 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3650 23.12.2016
Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2017 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3651 23.12.2016
Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2017 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3652 23.12.2016
Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2017 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3653 23.12.2016
Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2017 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3654 23.12.2016
Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 84 3655 23.12.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov MINISTRSTVA Uradni list RS 84 3656 23.12.2016
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost MINISTRSTVA Uradni list RS 84 3657 23.12.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava MINISTRSTVA Uradni list RS 84 3658 23.12.2016
Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2017 MINISTRSTVA Uradni list RS 84 3659 23.12.2016
Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2017 MINISTRSTVA Uradni list RS 84 3660 23.12.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 84

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

MINISTRSTVA(6)
OBČINE(24)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(20)