FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 71
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 3024 15.11.2016
Uredba o spremembah Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 3025 15.11.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja MINISTRSTVA Uradni list RS 71 3026 15.11.2016
Odločba o ugotovitvi, da je bil 350.a člen Zakona o bančništvu v neskladju z Ustavo, Odločba o ugotovitvi, da je bil 265. člen Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank v neskladju z Ustavo, Odločba o ugotovitvi, da členi 253, 253a, 253b, 261a, 261b, 261c, 261d, 261e, drugi odstavek 262.b člena, ter členi 346, 347 in 350 Zakona o bančništvu nisi bili v neskladju z Ustavo, Odločba o ugotovitvi, da 41. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu ni bil v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 3027 15.11.2016
Odlok o ukinitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ajdovščina OBČINE Uradni list RS 71 3028 15.11.2016
Pravilnik o uporabi Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini OBČINE Uradni list RS 71 3029 15.11.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 71 3030 15.11.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2395/2 in 2395/4, obe k.o. 1795-Velike Lipljene OBČINE Uradni list RS 71 3031 15.11.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1436/4, k.o. 1790-Slivnica OBČINE Uradni list RS 71 3032 15.11.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2191/21, k.o. 1789-Ponova vas OBČINE Uradni list RS 71 3033 15.11.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 973/7 in 973/8, obe k.o. 1782-Stara vas OBČINE Uradni list RS 71 3034 15.11.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1145/7, k.o. 1786-Šmarje OBČINE Uradni list RS 71 3035 15.11.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1660/7, 1660/8, 1660/9 in 1663/2, vse k.o. 2642-Grosuplje OBČINE Uradni list RS 71 3036 15.11.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2025/11 in 2025/12, obe k.o. 1785-Sela OBČINE Uradni list RS 71 3037 15.11.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2416/4, 2416/5, 2417/2 in 2417/3, vse k.o. 1795-Velike Lipljene OBČINE Uradni list RS 71 3038 15.11.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta prenova jedra Zagradca OBČINE Uradni list RS 71 3039 15.11.2016
Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 71 3040 15.11.2016
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 71 3041 15.11.2016
Sklep o začetku postopka priprave Odloka o OPPN za območje KA-133 Novi trg OBČINE Uradni list RS 71 3042 15.11.2016
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje OBČINE Uradni list RS 71 3043 15.11.2016
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica OBČINE Uradni list RS 71 3044 15.11.2016
Statut Mestne občine Kranj OBČINE Uradni list RS 71 3045 15.11.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju OBČINE Uradni list RS 71 3046 15.11.2016
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Premagovce OBČINE Uradni list RS 71 3047 15.11.2016
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031) OBČINE Uradni list RS 71 3048 15.11.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 71

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

MINISTRSTVA(1)
OBČINE(45)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)