FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 35
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 57)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 35 1474 13.5.2016
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 35 1475 13.5.2016
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 35 1476 13.5.2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 35 1477 13.5.2016
Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 35 1478 13.5.2016
Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 35 1479 13.5.2016
Pravilnik o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti MINISTRSTVA Uradni list RS 35 1480 13.5.2016
Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2016 MINISTRSTVA Uradni list RS 35 1481 13.5.2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin MINISTRSTVA Uradni list RS 35 1482 13.5.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja MINISTRSTVA Uradni list RS 35 1483 13.5.2016
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi MINISTRSTVA Uradni list RS 35 1484 13.5.2016
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove "Ustanova Srček Bimbam" MINISTRSTVA Uradni list RS 35 1485 13.5.2016
Odločba o ugotovitvi, da četrti in peti odstavek 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nista v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 35 1486 13.5.2016
Poslovnik Državnotožilskega sveta DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 35 1487 13.5.2016
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2016 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 35 1488 13.5.2016
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Stara Vas - Ap 1376 OBČINE Uradni list RS 35 1489 13.5.2016
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 35 1490 13.5.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 35 1491 13.5.2016
Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 35 1492 13.5.2016
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica OBČINE Uradni list RS 35 1493 13.5.2016
Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki OBČINE Uradni list RS 35 1494 13.5.2016
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 35 1495 13.5.2016
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Grad OBČINE Uradni list RS 35 1496 13.5.2016
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Grad OBČINE Uradni list RS 35 1497 13.5.2016
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Grad OBČINE Uradni list RS 35 1498 13.5.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 35

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
MINISTRSTVA(6)
OBČINE(41)
POPRAVKI(1)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(3)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(3)