FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 25
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1000 6.4.2016
Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1001 6.4.2016
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice MINISTRSTVA Uradni list RS 25 1002 6.4.2016
Pravilnik o varnosti dvigal MINISTRSTVA Uradni list RS 25 1003 6.4.2016
Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1004 6.4.2016
Odločba o ugotovitvi, da prvi, sedmi in osmi odstavek 20. člena Zakona o davčnem postopku ni v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1005 6.4.2016
Odločba o razveljavitvi 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik, kolikor kategorizira javno pot "Bistričica-Zakal" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 381/0, 383/0, 390/1 in 392/1, vse k. o. Bistričica USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1006 6.4.2016
Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ormož, kolikor kategorizira javno pot »Petek« v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 501/4, k. o. Velika Nedelja USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1007 6.4.2016
Odločba o razveljavitvi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1008 6.4.2016
Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto SODNI SVET Uradni list RS 25 1009 6.4.2016
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje OBČINE Uradni list RS 25 1010 6.4.2016
Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo - UPB3) OBČINE Uradni list RS 25 1011 6.4.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. OBČINE Uradni list RS 25 1012 6.4.2016
Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake iz Občine Dravograd OBČINE Uradni list RS 25 1013 6.4.2016
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 25 1014 6.4.2016
Sklep o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd OBČINE Uradni list RS 25 1015 6.4.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 25 1016 6.4.2016
Odlok o ustanovitvi Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad OBČINE Uradni list RS 25 1017 6.4.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2400/11 in 2400/12, obe k.o. 1795 - Velike Lipljene OBČINE Uradni list RS 25 1018 6.4.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2118/3, k.o. 1789 - Ponova vas OBČINE Uradni list RS 25 1019 6.4.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2286/3, k.o. 1790 - Slivnica OBČINE Uradni list RS 25 1020 6.4.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kobarid OBČINE Uradni list RS 25 1021 6.4.2016
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobarid OBČINE Uradni list RS 25 1022 6.4.2016
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kobarid OBČINE Uradni list RS 25 1023 6.4.2016
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora OBČINE Uradni list RS 25 1024 6.4.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 25

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(32)
SODNI SVET(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(5)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)