FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 58
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Španiji PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2474 2.9.2016
Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2475 2.9.2016
Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2476 2.9.2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2477 2.9.2016
Uredba o spremembi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2478 2.9.2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2479 2.9.2016
Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2480 2.9.2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2481 2.9.2016
Odlok o razglasitvi Samostana Križanke v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2482 2.9.2016
Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Kazahstan v Republiki Sloveniji s sedežem v Novi Gorici VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2483 2.9.2016
Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Kazahstan v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2484 2.9.2016
Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2485 2.9.2016
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2486 2.9.2016
Pravilnik o usposabljanju in preizkusu znanja za strokovno osebje reševalne in gasilske službe na bolnišničnih heliportih MINISTRSTVA Uradni list RS 58 2487 2.9.2016
Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov MINISTRSTVA Uradni list RS 58 2488 2.9.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade MINISTRSTVA Uradni list RS 58 2489 2.9.2016
Operativno-tehnična zahteva za izvajanje nekomercialnih zračnih operacij s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon in nekomercialnih zračnih operacij z zrakoplovi, ki niso kompleksni zrakoplovi na motorni pogon DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 58 2490 2.9.2016
Odlok o ustanovitvi Komune, javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. OBČINE Uradni list RS 58 2491 2.9.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za stanovanjsko naselje »Kmečka ulica 2« v Beltincih OBČINE Uradni list RS 58 2492 2.9.2016
Sklep o odpravi Elaborata o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju Občine Cankova OBČINE Uradni list RS 58 2493 2.9.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici OBČINE Uradni list RS 58 2494 2.9.2016
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Šmarje pri Jelšah OBČINE Uradni list RS 58 2495 2.9.2016
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi OBČINE Uradni list RS 58 2496 2.9.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 58

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
MINISTRSTVA(3)
OBČINE(6)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(11)