FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > 60
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 60 2514 16.9.2016
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob vodotoku Bistrica v občini Ruše VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 60 2515 16.9.2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 60 2516 16.9.2016
Pravilnik o organizacijah proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa MINISTRSTVA Uradni list RS 60 2517 16.9.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda MINISTRSTVA Uradni list RS 60 2518 16.9.2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi MINISTRSTVA Uradni list RS 60 2519 16.9.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu MINISTRSTVA Uradni list RS 60 2520 16.9.2016
Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije MINISTRSTVA Uradni list RS 60 2521 16.9.2016
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Janka Jamnika za iskrive mlade v znanosti« MINISTRSTVA Uradni list RS 60 2522 16.9.2016
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija SICEH, ustanova za razvoj kibernetike« MINISTRSTVA Uradni list RS 60 2523 16.9.2016
Sklep o uporabi Smernic o podajanju informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki za namene člena 84(3) Direktive 2014/59/EU BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 60 2524 16.9.2016
Sklep o izračunu prispevkov EU podružnic za namene reševanja in letnih nadomestil v zvezi z reševanjem in prisilnim prenehanjem BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 60 2525 16.9.2016
Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto SODNI SVET Uradni list RS 60 2526 16.9.2016
Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 60 2527 16.9.2016
Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejeti na seji 30. 8. 2016 DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 60 2528 16.9.2016
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče OBČINE Uradni list RS 60 2529 16.9.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Golob) OBČINE Uradni list RS 60 2530 16.9.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček) OBČINE Uradni list RS 60 2531 16.9.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA10 – Rakovlje vzhod (Strnad) OBČINE Uradni list RS 60 2532 16.9.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 28 – širitev Trnava (Rožič) OBČINE Uradni list RS 60 2533 16.9.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun OBČINE Uradni list RS 60 2534 16.9.2016
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje OBČINE Uradni list RS 60 2535 16.9.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032) OBČINE Uradni list RS 60 2536 16.9.2016
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del) OBČINE Uradni list RS 60 2537 16.9.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1) OBČINE Uradni list RS 60 2538 16.9.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 60

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(2)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
MINISTRSTVA(11)
OBČINE(23)
SODNI SVET(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(5)