FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > OBČINE > ŽIRI
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 84 3685 23.12.2016
Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 82 3562 20.12.2016
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za fekalno kanalizacijo na območju ZI 11 Ob cesti v Osojnico OBČINE Uradni list RS 82 3563 20.12.2016
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017 OBČINE Uradni list RS 82 3564 20.12.2016
Odlok o dopolnitvi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov OBČINE Uradni list RS 72 3116 18.11.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žiri OBČINE Uradni list RS 72 3117 18.11.2016
Cenik tržnih dejavnosti režijskega obrata Občine Žiri, ki niso vključene v ceno javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, vodooskrbe in odvajanja komunalnih voda OBČINE Uradni list RS 72 3118 18.11.2016
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 44 1961 24.6.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Pustotnik OBČINE Uradni list RS 44 1962 24.6.2016
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika in prehodu mandata na naslednjega kandidata OBČINE Uradni list RS 44 1963 24.6.2016
Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 26 1070 8.4.2016
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 26 1071 8.4.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 26 1072 8.4.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZI 38 – OB JEZERNICI OBČINE Uradni list RS 15 544 26.2.2016
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje šolsko športnega kompleksa v Žireh OBČINE Uradni list RS 11 449 15.2.2016
Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri – sprememba št. 2 OBČINE Uradni list RS 11 450 15.2.2016
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov OBČINE Uradni list RS 11 451 15.2.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka OBČINE Uradni list RS 11 452 15.2.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri OBČINE Uradni list RS 11 453 15.2.2016
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerkno, Idrija in Žiri OBČINE Uradni list RS 4 193 22.1.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016
84(1) 82(3) 72(3) 44(3)
26(3) 15(1) 11(5) 4(1)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE ŽIRI