FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > OBČINE > REČICA OB SAVINJI
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 87 3887 29.12.2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 87 3888 29.12.2016
Sklep o najemninah za prostore v lasti Občine Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 87 3889 29.12.2016
Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 87 3890 29.12.2016
Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 87 3891 29.12.2016
Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 85 3745 28.12.2016
Avtentična razlaga 122. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 67 2896 28.10.2016
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 67 2897 28.10.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno letališče Zgornje Pobrežje OBČINE Uradni list RS 67 2898 28.10.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Tišlerjev pruh OBČINE Uradni list RS 67 2899 28.10.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 63 2726 7.10.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parc. št. 654/3, 654/6, 661/8 in 649/1, vse k.o. 935 – Sp. Rečica, parc. št. 1054/3 in 1054/4, obe k.o. 932 – Šentjanž in parc. št. 1078 in 1079/4, obe k.o. 921 – Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 60 2546 16.9.2016
Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 55 2421 19.8.2016
Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči OBČINE Uradni list RS 49 2163 8.7.2016
Poslovnik Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 43 1906 20.6.2016
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov OBČINE Uradni list RS 43 1907 20.6.2016
Sklep o dopolnitvi Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v vrtcu OBČINE Uradni list RS 43 1908 20.6.2016
Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rečica ob Savinji za programsko obdobje 2015–2020 OBČINE Uradni list RS 42 1873 17.6.2016
Statut Občine Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 36 1578 20.5.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 36 1579 20.5.2016
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 36 1580 20.5.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 258/119, k.o. Šentjanž (932) OBČINE Uradni list RS 36 1581 20.5.2016
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 32 1403 6.5.2016
Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji v tretji volilni enoti OBČINE Uradni list RS 32 1404 6.5.2016
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rečica ob Savinji za programsko obdobje 2015–2020 OBČINE Uradni list RS 28 1146 15.4.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016
87(5) 85(1) 67(4) 63(1)
60(1) 55(1) 49(1) 43(3)
42(1) 36(4) 32(2) 28(1)
23(1) 8(1)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE REČICA OB SAVINJI