FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > OBČINE > SEVNICA
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica OBČINE Uradni list RS 85 3746 28.12.2016
Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 85 3747 28.12.2016
Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 85 3748 28.12.2016
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica OBČINE Uradni list RS 85 3749 28.12.2016
Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 79 3369 9.12.2016
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek OBČINE Uradni list RS 79 3370 9.12.2016
Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sevnica v letu 2017 OBČINE Uradni list RS 79 3371 9.12.2016
Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica OBČINE Uradni list RS 71 3064 15.11.2016
Sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica OBČINE Uradni list RS 70 3018 11.11.2016
Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica OBČINE Uradni list RS 70 3019 11.11.2016
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ OBČINE Uradni list RS 63 2727 7.10.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 63 2728 7.10.2016
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek OBČINE Uradni list RS 55 2423 19.8.2016
Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo OBČINE Uradni list RS 48 2099 4.7.2016
Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (uradno prečiščeno besedilo – UPB3) OBČINE Uradni list RS 43 1909 20.6.2016
Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) OBČINE Uradni list RS 43 1910 20.6.2016
Pravilnik o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica OBČINE Uradni list RS 43 1911 20.6.2016
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica OBČINE Uradni list RS 43 1912 20.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 43 1913 20.6.2016
Razpis naknadnih volitev dveh članov sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo OBČINE Uradni list RS 35 1515 13.5.2016
Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo OBČINE Uradni list RS 31 1338 29.4.2016
Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu OBČINE Uradni list RS 31 1339 29.4.2016
Razpis nadomestnih volitev dveh članov sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo OBČINE Uradni list RS 26 1059 8.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 24 975 1.4.2016
Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek OBČINE Uradni list RS 24 976 1.4.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016
85(4) 79(3) 71(1) 70(2)
63(2) 55(1) 48(1) 43(5)
35(1) 31(2) 26(1) 24(2)
17(9) 13(1) 1(6)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE SEVNICA