FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > OBČINE > ŠENTRUPERT
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 85 3754 28.12.2016
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Šentrupert OBČINE Uradni list RS 79 3379 9.12.2016
Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. OBČINE Uradni list RS 68 2952 4.11.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 63 2740 7.10.2016
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert OBČINE Uradni list RS 62 2676 30.9.2016
Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 48 2103 4.7.2016
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentrupert OBČINE Uradni list RS 48 2104 4.7.2016
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šentrupert OBČINE Uradni list RS 48 2105 4.7.2016
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Šentrupert OBČINE Uradni list RS 48 2106 4.7.2016
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert OBČINE Uradni list RS 48 2107 4.7.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (ŠEN-16 IG in VRH-01 IG) OBČINE Uradni list RS 31 1351 29.4.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo stanovanjsko sosesko (ŠEN-64 SS) OBČINE Uradni list RS 31 1352 29.4.2016
Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu OBČINE Uradni list RS 31 1353 29.4.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 31 1354 29.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 27 1100 11.4.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. OBČINE Uradni list RS 27 1101 11.4.2016
Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora glasila ŠENTRUPERT OBČINE Uradni list RS 27 1102 11.4.2016
Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Šentrupert OBČINE Uradni list RS 27 1103 11.4.2016
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentrupert OBČINE Uradni list RS 27 1104 11.4.2016
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Šentrupert za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 27 1105 11.4.2016
Akt o ustanovitvi družbe Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o. OBČINE Uradni list RS 20 738 14.3.2016
Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 10 413 12.2.2016
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na delu območja Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK (Območje ZPK zapor Dob) za leto 2015 in 2016 OBČINE Uradni list RS 10 414 12.2.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 10 415 12.2.2016
Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme državne pomoči OBČINE Uradni list RS 6 243 29.1.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016
85(1) 79(1) 68(1) 63(1)
62(1) 48(5) 31(4) 27(6)
20(1) 10(3) 6(1)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE ŠENTRUPERT