FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > OBČINE > CERKNICA
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – krajše: OPPN GR 19 – južni del OBČINE Uradni list RS 84 3662 23.12.2016
Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 84 3663 23.12.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 77 3248 2.12.2016
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 77 3249 2.12.2016
Odlok o razglasitvi domačije Selšček 31 za kulturni spomenik lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 77 3250 2.12.2016
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu OBČINE Uradni list RS 77 3251 2.12.2016
Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 77 3252 2.12.2016
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) OBČINE Uradni list RS 72 3098 18.11.2016
Sklep o ukinitvi javnega dobra OBČINE Uradni list RS 66 2823 21.10.2016
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 63 2705 7.10.2016
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2128 8.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2129 8.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2130 8.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2131 8.7.2016
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2132 8.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – spremembe št. 4 OBČINE Uradni list RS 38 1683 27.5.2016
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 35 1490 13.5.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 35 1491 13.5.2016
Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 35 1492 13.5.2016
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica OBČINE Uradni list RS 35 1493 13.5.2016
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči OBČINE Uradni list RS 29 1199 22.4.2016
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerknica za programsko obdobje 2016-2020 OBČINE Uradni list RS 24 939 1.4.2016
Odlok o predkupni pravici Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 21 767 18.3.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah OBČINE Uradni list RS 21 768 18.3.2016
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Cerknica OBČINE Uradni list RS 21 769 18.3.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016
84(2) 77(5) 72(1) 66(1)
63(1) 49(5) 38(1) 35(4)
29(1) 24(1) 21(6)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE CERKNICA