FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2016 > OBČINE > LAŠKO
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 85 3731 28.12.2016
Odlok o spremembah in dopolnivah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 85 3732 28.12.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Laško OBČINE Uradni list RS 85 3733 28.12.2016
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2017 OBČINE Uradni list RS 85 3734 28.12.2016
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča OBČINE Uradni list RS 85 3735 28.12.2016
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta OBČINE Uradni list RS 85 3736 28.12.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja Komunale Laško d.o.o. OBČINE Uradni list RS 67 2880 28.10.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o. OBČINE Uradni list RS 67 2881 28.10.2016
Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Rečica OBČINE Uradni list RS 52 2325 29.7.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 47 2052 1.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško OBČINE Uradni list RS 47 2053 1.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občine Laško OBČINE Uradni list RS 47 2054 1.7.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 40 1775 6.6.2016
Odlok o režijskem obratu Občine Laško OBČINE Uradni list RS 40 1776 6.6.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško OBČINE Uradni list RS 40 1777 6.6.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško OBČINE Uradni list RS 40 1778 6.6.2016
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini OBČINE Uradni list RS 40 1779 6.6.2016
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško OBČINE Uradni list RS 40 1780 6.6.2016
Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra OBČINE Uradni list RS 40 1781 6.6.2016
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško OBČINE Uradni list RS 38 1665 27.5.2016
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško OBČINE Uradni list RS 38 1666 27.5.2016
Sklep o začetku priprave odloka o OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice OBČINE Uradni list RS 28 1138 15.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 27 1088 11.4.2016
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško OBČINE Uradni list RS 27 1089 11.4.2016
Odlok o turističnem vodenju v Občini Laško OBČINE Uradni list RS 21 799 18.3.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016
85(6) 67(2) 52(1) 47(3)
40(7) 38(2) 28(1) 27(2)
21(6)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE LAŠKO