FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 74
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bistrica ob Sotli OBČINE Uradni list RS 74 3151 25.11.2016
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli OBČINE Uradni list RS 74 3152 25.11.2016
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin OBČINE Uradni list RS 74 3153 25.11.2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o nagradah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilu stroškov OBČINE Uradni list RS 74 3154 25.11.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej) OBČINE Uradni list RS 74 3155 25.11.2016
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova OBČINE Uradni list RS 74 3156 25.11.2016
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova OBČINE Uradni list RS 74 3157 25.11.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku OBČINE Uradni list RS 74 3158 25.11.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 74 3159 25.11.2016
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 74 3160 25.11.2016
Poročilo o izidu predčasnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Dolina pri Lendavi, 13. 11. 2016 OBČINE Uradni list RS 74 3161 25.11.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode OBČINE Uradni list RS 74 3162 25.11.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik OBČINE Uradni list RS 74 3163 25.11.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 74 3164 25.11.2016
Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje OBČINE Uradni list RS 74 3165 25.11.2016
Sklep o začetku priprave 1. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika OBČINE Uradni list RS 74 3166 25.11.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Gradac OBČINE Uradni list RS 74 3167 25.11.2016
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Mokronog - Trebelno OBČINE Uradni list RS 74 3168 25.11.2016
Avtentična razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje OBČINE Uradni list RS 74 3169 25.11.2016
Odlok o imenovanju ulice Podrožnik OBČINE Uradni list RS 74 3170 25.11.2016
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Mozirje OBČINE Uradni list RS 74 3171 25.11.2016
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina OBČINE Uradni list RS 74 3172 25.11.2016
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke OBČINE Uradni list RS 74 3173 25.11.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 74 3174 25.11.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in prodaji nepremičnine (št. 10.1) OBČINE Uradni list RS 74 3175 25.11.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 74

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
BISTRICA OB SOTLI(2) BOVEC(2)
BRASLOVČE(1) CANKOVA(2)
ČRNOMELJ(3) HODOŠ(1)
IG(1) KOSTANJEVICA NA KRKI(1)
KRANJ(1) LENDAVA(1)
MEDVODE(4) METLIKA(2)
MEŽICA(2) MOKRONOG-TREBELNO(1)
MOZIRJE(3) MURSKA SOBOTA(1)
NOVA GORICA(2) PIVKA(2)
ŠENTJUR PRI CELJU(1) SLOVENJ GRADEC(2)
SLOVENSKA BISTRICA(4) SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH(1)
TOLMIN(1) TRŽIČ(3)
TURNIŠČE(1) ŽALEC(2)