FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 60
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče OBČINE Uradni list RS 60 2529 16.9.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Golob) OBČINE Uradni list RS 60 2530 16.9.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček) OBČINE Uradni list RS 60 2531 16.9.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA10 – Rakovlje vzhod (Strnad) OBČINE Uradni list RS 60 2532 16.9.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 28 – širitev Trnava (Rožič) OBČINE Uradni list RS 60 2533 16.9.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun OBČINE Uradni list RS 60 2534 16.9.2016
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje OBČINE Uradni list RS 60 2535 16.9.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032) OBČINE Uradni list RS 60 2536 16.9.2016
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del) OBČINE Uradni list RS 60 2537 16.9.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1) OBČINE Uradni list RS 60 2538 16.9.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Odranci OBČINE Uradni list RS 60 2539 16.9.2016
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož OBČINE Uradni list RS 60 2540 16.9.2016
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj OBČINE Uradni list RS 60 2541 16.9.2016
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas OBČINE Uradni list RS 60 2542 16.9.2016
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1220 – Roginska Gorca OBČINE Uradni list RS 60 2543 16.9.2016
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega odbora OBČINE Uradni list RS 60 2544 16.9.2016
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci OBČINE Uradni list RS 60 2545 16.9.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parc. št. 654/3, 654/6, 661/8 in 649/1, vse k.o. 935 – Sp. Rečica, parc. št. 1054/3 in 1054/4, obe k.o. 932 – Šentjanž in parc. št. 1078 in 1079/4, obe k.o. 921 – Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 60 2546 16.9.2016
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci OBČINE Uradni list RS 60 2547 16.9.2016
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci OBČINE Uradni list RS 60 2548 16.9.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Črmošnjice (enota CRM-4) OBČINE Uradni list RS 60 2549 16.9.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič OBČINE Uradni list RS 60 2550 16.9.2016
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke) OBČINE Uradni list RS 60 2551 16.9.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 60

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
BRASLOVČE(6) KOČEVJE(1)
KRŠKO(1) LJUBLJANA(1)
LJUBNO(1) MURSKA SOBOTA(1)
ODRANCI(1) PIRAN(1)
PODČETRTEK(3) PREBOLD(1)
PUCONCI(1) REČICA OB SAVINJI(1)
ROGAŠOVCI(2) SEMIČ(1)
SLOVENSKA BISTRICA(1)