FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 48
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 48 2077 4.7.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II v Ajdovščini OBČINE Uradni list RS 48 2078 4.7.2016
Pravilnik o porabi sredstev za protokolarne izdatke in reprezentanco OBČINE Uradni list RS 48 2079 4.7.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 48 2080 4.7.2016
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije OBČINE Uradni list RS 48 2081 4.7.2016
Obvezna razlaga Priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica OBČINE Uradni list RS 48 2082 4.7.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica OBČINE Uradni list RS 48 2083 4.7.2016
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 48 2084 4.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje OBČINE Uradni list RS 48 2085 4.7.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje OBČINE Uradni list RS 48 2086 4.7.2016
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje OBČINE Uradni list RS 48 2087 4.7.2016
Sklep št. 3/16 o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 48 2088 4.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane OBČINE Uradni list RS 48 2089 4.7.2016
Pravilnik o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas - Poljane OBČINE Uradni list RS 48 2090 4.7.2016
Pravilnik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško OBČINE Uradni list RS 48 2091 4.7.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško OBČINE Uradni list RS 48 2092 4.7.2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov javnih zavodov OBČINE Uradni list RS 48 2093 4.7.2016
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško OBČINE Uradni list RS 48 2094 4.7.2016
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško OBČINE Uradni list RS 48 2095 4.7.2016
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture OBČINE Uradni list RS 48 2096 4.7.2016
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2016 OBČINE Uradni list RS 48 2097 4.7.2016
Avtentična razlaga določb 10. člena (tretji odstavek pod naslovom »Prostorska enota P1«) in 23. člena (točka »3. Dovoz intervencijskih, dostavnih in komunalnih vozil«) v povezavi s karto 4.5 Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška OBČINE Uradni list RS 48 2098 4.7.2016
Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo OBČINE Uradni list RS 48 2099 4.7.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza OBČINE Uradni list RS 48 2100 4.7.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 48 2101 4.7.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 48

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
AJDOVŠČINA(2) BOROVNICA(2)
BRASLOVČE(1) BREZOVICA(3)
CELJE(4) GORENJA VAS-POLJANE(2)
KRŠKO(7) LJUBLJANA(1)
ŠENTRUPERT(5) SEVNICA(1)
SLOVENJ GRADEC(1) SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI(2)
TRŽIČ(2) VIPAVA(1)