FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 40
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči OBČINE Uradni list RS 40 1770 6.6.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci OBČINE Uradni list RS 40 1771 6.6.2016
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje 1 OBČINE Uradni list RS 40 1772 6.6.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice OBČINE Uradni list RS 40 1773 6.6.2016
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev in o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v enoti vrtca pri Osnovni šoli Kuzma OBČINE Uradni list RS 40 1774 6.6.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 40 1775 6.6.2016
Odlok o režijskem obratu Občine Laško OBČINE Uradni list RS 40 1776 6.6.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško OBČINE Uradni list RS 40 1777 6.6.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško OBČINE Uradni list RS 40 1778 6.6.2016
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini OBČINE Uradni list RS 40 1779 6.6.2016
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško OBČINE Uradni list RS 40 1780 6.6.2016
Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra OBČINE Uradni list RS 40 1781 6.6.2016
Sklep o spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1 OBČINE Uradni list RS 40 1782 6.6.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke OBČINE Uradni list RS 40 1783 6.6.2016
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica OBČINE Uradni list RS 40 1784 6.6.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica OBČINE Uradni list RS 40 1785 6.6.2016
Sklep o ukinitvi javnega dobra OBČINE Uradni list RS 40 1786 6.6.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče OBČINE Uradni list RS 40 1787 6.6.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS Centra za izobraževanje odraslih OBČINE Uradni list RS 40 1788 6.6.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec OBČINE Uradni list RS 40 1789 6.6.2016
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec OBČINE Uradni list RS 40 1790 6.6.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« OBČINE Uradni list RS 40 1791 6.6.2016
Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) OBČINE Uradni list RS 40 1792 6.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.3) OBČINE Uradni list RS 40 1793 6.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.4) OBČINE Uradni list RS 40 1794 6.6.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 40

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
CERKNO(1) ČRENŠOVCI(1)
GROSUPLJE(1) JESENICE(1)
KUZMA(1) LAŠKO(7)
LJUBLJANA(1) LJUBNO(1)
NOVA GORICA(2) ROGAŠKA SLATINA(1)
SLOVENJ GRADEC(9) SLOVENSKA BISTRICA(1)
ŠMARJEŠKE TOPLICE(2) ŽIROVNICA(3)