FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 49
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2128 8.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2129 8.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2130 8.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2131 8.7.2016
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica OBČINE Uradni list RS 49 2132 8.7.2016
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Hrpelje - Kozina OBČINE Uradni list RS 49 2133 8.7.2016
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1 OBČINE Uradni list RS 49 2134 8.7.2016
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice OBČINE Uradni list RS 49 2135 8.7.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 49 2136 8.7.2016
Odlok o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na območju Občine Kobarid OBČINE Uradni list RS 49 2137 8.7.2016
Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2016/2017 OBČINE Uradni list RS 49 2138 8.7.2016
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 49 2139 8.7.2016
Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj OBČINE Uradni list RS 49 2140 8.7.2016
Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev OBČINE Uradni list RS 49 2141 8.7.2016
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 49 2142 8.7.2016
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 49 2143 8.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci OBČINE Uradni list RS 49 2144 8.7.2016
Odlok o spremembi Odloka o plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci OBČINE Uradni list RS 49 2145 8.7.2016
Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 49 2146 8.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana OBČINE Uradni list RS 49 2147 8.7.2016
Sklep o spremembah in dopolnitvah (2) Sklepa o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani OBČINE Uradni list RS 49 2148 8.7.2016
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra OBČINE Uradni list RS 49 2149 8.7.2016
Obvezna razlaga Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina OBČINE Uradni list RS 49 2150 8.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 49 2151 8.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Tišina OBČINE Uradni list RS 49 2152 8.7.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 49

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
CERKNICA(5) ČRNOMELJ(1)
HRPELJE-KOZINA(1) JESENICE(2)
KOBARID(4) KRANJ(1)
KRANJSKA GORA(2) LJUBLJANA(1)
MORAVSKE TOPLICE(1) ODRANCI(2)
RAZKRIŽJE(1) REČICA OB SAVINJI(1)
SEMIČ(1) SEŽANA(4)
TIŠINA(4) TREBNJE(2)
ZAGORJE OB SAVI(3) ŽALEC(1)
ŽIROVNICA(2)