FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 72
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 72 3097 18.11.2016
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) OBČINE Uradni list RS 72 3098 18.11.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grosupeljščica 1 OBČINE Uradni list RS 72 3099 18.11.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grosupeljščica 2 OBČINE Uradni list RS 72 3100 18.11.2016
Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice OBČINE Uradni list RS 72 3101 18.11.2016
Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice OBČINE Uradni list RS 72 3102 18.11.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 72 3103 18.11.2016
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 72 3104 18.11.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk OBČINE Uradni list RS 72 3105 18.11.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah OBČINE Uradni list RS 72 3106 18.11.2016
Sklep o ukinitvi statusa splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora OBČINE Uradni list RS 72 3107 18.11.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 72 3108 18.11.2016
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica OBČINE Uradni list RS 72 3109 18.11.2016
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 72 3110 18.11.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 72 3111 18.11.2016
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold OBČINE Uradni list RS 72 3112 18.11.2016
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 72 3113 18.11.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (rebalans II) OBČINE Uradni list RS 72 3114 18.11.2016
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom OBČINE Uradni list RS 72 3115 18.11.2016
Odlok o dopolnitvi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov OBČINE Uradni list RS 72 3116 18.11.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žiri OBČINE Uradni list RS 72 3117 18.11.2016
Cenik tržnih dejavnosti režijskega obrata Občine Žiri, ki niso vključene v ceno javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, vodooskrbe in odvajanja komunalnih voda OBČINE Uradni list RS 72 3118 18.11.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 72

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
BRASLOVČE(1) CERKNICA(1)
GROSUPLJE(2) JESENICE(2)
KOPER(2) KRANJ(2)
KRANJSKA GORA(1) OSILNICA(3)
PREBOLD(2) ŠKOCJAN(1)
TREBNJE(1) ŽALEC(1)
ŽIRI(3)