FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 44
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran OBČINE Uradni list RS 44 1933 24.6.2016
Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole OBČINE Uradni list RS 44 1934 24.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 44 1935 24.6.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2016 I. OBČINE Uradni list RS 44 1936 24.6.2016
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 44 1937 24.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2191/16, k.o. 1789-Ponova vas OBČINE Uradni list RS 44 1938 24.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 20/7, 986/17, 986/18 in 986/19, vse k.o. 1782-Stara vas OBČINE Uradni list RS 44 1939 24.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 683/2, k.o. 1783-Grosuplje – naselje OBČINE Uradni list RS 44 1940 24.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1473/1 in 1473/2, obe k.o. 1782-Stara vas OBČINE Uradni list RS 44 1941 24.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2029/14, k.o. 1785-Sela OBČINE Uradni list RS 44 1942 24.6.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Ilirska Bistrica OBČINE Uradni list RS 44 1943 24.6.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica OBČINE Uradni list RS 44 1944 24.6.2016
Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik OBČINE Uradni list RS 44 1945 24.6.2016
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 1 OBČINE Uradni list RS 44 1946 24.6.2016
Sklep o opustitvi javnega dobra OBČINE Uradni list RS 44 1947 24.6.2016
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju julij–september 2016 OBČINE Uradni list RS 44 1948 24.6.2016
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 44 1949 24.6.2016
Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora OBČINE Uradni list RS 44 1950 24.6.2016
Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora OBČINE Uradni list RS 44 1951 24.6.2016
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave (4) sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Športno prireditveni center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori OBČINE Uradni list RS 44 1952 24.6.2016
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Lendava OBČINE Uradni list RS 44 1953 24.6.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (krajše: SD OPN Loški Potok 1) OBČINE Uradni list RS 44 1954 24.6.2016
Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci OBČINE Uradni list RS 44 1955 24.6.2016
Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci OBČINE Uradni list RS 44 1956 24.6.2016
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica OBČINE Uradni list RS 44 1957 24.6.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 44

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
ANKARAN(1) BREŽICE(2)
DOL PRI LJUBLJANI(4) DOLENJSKE TOPLICE(1)
GROSUPLJE(6) ILIRSKA BISTRICA(2)
KAMNIK(3) KOSTANJEVICA NA KRKI(1)
KRANJSKA GORA(4) LENDAVA(1)
LOŠKI POTOK(1) PUCONCI(2)
RIBNICA(1) ŠEMPETER-VRTOJBA(2)
TRŽIČ(1) VRHNIKA(1)
ŽIRI(3)