FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 22
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina OBČINE Uradni list RS 22 853 25.3.2016
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje OBČINE Uradni list RS 22 854 25.3.2016
Odlok o turistični taksi na območju Občine Ajdovščina OBČINE Uradni list RS 22 855 25.3.2016
Statut Občine Beltinci (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) OBČINE Uradni list RS 22 856 25.3.2016
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci OBČINE Uradni list RS 22 857 25.3.2016
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci OBČINE Uradni list RS 22 858 25.3.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem/zakup OBČINE Uradni list RS 22 859 25.3.2016
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 22 860 25.3.2016
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici OBČINE Uradni list RS 22 861 25.3.2016
Odlok o priznanjih Občine Grosuplje OBČINE Uradni list RS 22 862 25.3.2016
Odlok o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Grosuplje OBČINE Uradni list RS 22 863 25.3.2016
Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 22 864 25.3.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in javnih površinah OBČINE Uradni list RS 22 865 25.3.2016
Pravilnik o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode OBČINE Uradni list RS 22 866 25.3.2016
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve OBČINE Uradni list RS 22 867 25.3.2016
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica OBČINE Uradni list RS 22 868 25.3.2016
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih OBČINE Uradni list RS 22 869 25.3.2016
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Odranci OBČINE Uradni list RS 22 870 25.3.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru OBČINE Uradni list RS 22 871 25.3.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 22 872 25.3.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec OBČINE Uradni list RS 22 873 25.3.2016
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN GC Zalog« OBČINE Uradni list RS 22 874 25.3.2016
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas OBČINE Uradni list RS 22 875 25.3.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Čiginj (ČG05) OBČINE Uradni list RS 22 876 25.3.2016
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 22 877 25.3.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 22

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
AJDOVŠČINA(3) BELTINCI(4)
BOROVNICA(1) BOVEC(2)
CELJE(2) CERKNO(1)
GROSUPLJE(9) KOPER(1)
MEDVODE(1) NOVA GORICA(3)
ODRANCI(1) PTUJ(1)
SLOVENJ GRADEC(2) STRAŽA(2)
TOLMIN(1)