FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 19
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči OBČINE Uradni list RS 19 684 11.3.2016
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ 8 - območje opuščene mlekarne v Medlogu OBČINE Uradni list RS 19 685 11.3.2016
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Črenšovci OBČINE Uradni list RS 19 686 11.3.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 19 687 11.3.2016
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Dobrepolje OBČINE Uradni list RS 19 688 11.3.2016
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Dobrepolje OBČINE Uradni list RS 19 689 11.3.2016
Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja GRV 20 - 11 Gorenja vas - Praprotnica (zahodni del) OBČINE Uradni list RS 19 690 11.3.2016
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane OBČINE Uradni list RS 19 691 11.3.2016
Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 19 692 11.3.2016
Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid OBČINE Uradni list RS 19 693 11.3.2016
Odlok o dopolnitvi Odloka o taborjenju in kampiranju v Občini Kobarid OBČINE Uradni list RS 19 694 11.3.2016
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kobarid za programsko obdobje 2015-2020 OBČINE Uradni list RS 19 695 11.3.2016
Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva OBČINE Uradni list RS 19 696 11.3.2016
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo 428 Tomačevo OBČINE Uradni list RS 19 697 11.3.2016
Cenik za posamezne tarifne skupine toplote OBČINE Uradni list RS 19 698 11.3.2016
Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 19 699 11.3.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Log - Dragomer OBČINE Uradni list RS 19 700 11.3.2016
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 19 701 11.3.2016
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 604/3 in 604/5, obe k.o. 2318 - Bilje OBČINE Uradni list RS 19 702 11.3.2016
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 1578/1 in 1578/3, obe k.o. 2329 - Nova vas OBČINE Uradni list RS 19 703 11.3.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice OBČINE Uradni list RS 19 704 11.3.2016
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016-2020 OBČINE Uradni list RS 19 705 11.3.2016
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu OBČINE Uradni list RS 19 706 11.3.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o. OBČINE Uradni list RS 19 707 11.3.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta TRC Vonarsko jezero OBČINE Uradni list RS 19 708 11.3.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 19

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
AJDOVŠČINA(1) CELJE(2)
ČRENŠOVCI(1) ČRNOMELJ(1)
DOBREPOLJE(2) GORENJA VAS-POLJANE(2)
GROSUPLJE(1) KOBARID(4)
LJUBLJANA(3) LOG-DRAGOMER(3)
MIREN-KOSTANJEVICA(2) MORAVSKE TOPLICE(3)
PIVKA(1) POSTOJNA(1)
PUCONCI(1) ROGAŠKA SLATINA(1)
ŠENTJUR PRI CELJU(1) SEŽANA(3)
ŠKOFLJICA(1) ZAGORJE OB SAVI(1)