FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 51
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov OBČINE Uradni list RS 51 2258 22.7.2016
Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti OBČINE Uradni list RS 51 2259 22.7.2016
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v Občini Črnomelj OBČINE Uradni list RS 51 2260 22.7.2016
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Črnomelj OBČINE Uradni list RS 51 2261 22.7.2016
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj OBČINE Uradni list RS 51 2262 22.7.2016
Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj OBČINE Uradni list RS 51 2263 22.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica OBČINE Uradni list RS 51 2264 22.7.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 51 2265 22.7.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 51 2266 22.7.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 51 2267 22.7.2016
Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Dolenjske Toplice OBČINE Uradni list RS 51 2268 22.7.2016
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča »Družbena lastnina v splošni rabi, v upravi CP Maribor, obrat Murska Sobota« OBČINE Uradni list RS 51 2269 22.7.2016
Razpis predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini OBČINE Uradni list RS 51 2270 22.7.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Či-2 – centralne dejavnosti v Čirčah OBČINE Uradni list RS 51 2271 22.7.2016
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki OBČINE Uradni list RS 51 2272 22.7.2016
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 51 2273 22.7.2016
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Log - Dragomer OBČINE Uradni list RS 51 2274 22.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log - Dragomer OBČINE Uradni list RS 51 2275 22.7.2016
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest, podelitvi koncesije za urejanje zelenih javnih površin ter prometne signalizacije in prometne opreme na območju Občine Medvode OBČINE Uradni list RS 51 2276 22.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje OBČINE Uradni list RS 51 2277 22.7.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 51 2278 22.7.2016
Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči OBČINE Uradni list RS 51 2279 22.7.2016
Odlok o spremembi območja naselja Log OBČINE Uradni list RS 51 2280 22.7.2016
Odlok o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske službe – organa skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana OBČINE Uradni list RS 51 2281 22.7.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje S 32 zahod OBČINE Uradni list RS 51 2282 22.7.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 51

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
BREŽICE(2) ČRNOMELJ(8)
DOLENJSKE TOPLICE(1) HODOŠ(1)
KOPER(1) KRANJ(2)
LOG-DRAGOMER(3) MEDVODE(4)
METLIKA(1) MIREN-KOSTANJEVICA(1)
ROGATEC(1) SEŽANA(1)
SLOVENSKE KONJICE(1) ŠMARJEŠKE TOPLICE(1)
TREBNJE(3)