FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 30
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 30 1275 25.4.2016
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica OBČINE Uradni list RS 30 1276 25.4.2016
Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 30 1277 25.4.2016
Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico OBČINE Uradni list RS 30 1278 25.4.2016
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja OBČINE Uradni list RS 30 1279 25.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 30 1280 25.4.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško in članov svetov krajevnih skupnosti OBČINE Uradni list RS 30 1281 25.4.2016
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2016 OBČINE Uradni list RS 30 1282 25.4.2016
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija OBČINE Uradni list RS 30 1283 25.4.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra OBČINE Uradni list RS 30 1284 25.4.2016
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Prule, Zgornja Šiška, Poljansko predmestje, Karlovško predmestje in Vič OBČINE Uradni list RS 30 1285 25.4.2016
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Dobrunje, Sostro, Šentpeter, Udmat, Podgorica, Poljansko predmestje, Moste, Slape, Karlovško predmestje, Vič, Šmartno ob Savi in Nove Jarše OBČINE Uradni list RS 30 1286 25.4.2016
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 30 1287 25.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 30 1288 25.4.2016
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje “Lendavska-sever” v Murski Soboti (večnamenski poslovni objekt) OBČINE Uradni list RS 30 1289 25.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 30 1290 25.4.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Pivka OBČINE Uradni list RS 30 1291 25.4.2016
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016-2020 OBČINE Uradni list RS 30 1292 25.4.2016
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka za obdobje 2016-2020 OBČINE Uradni list RS 30 1293 25.4.2016
Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Pivka OBČINE Uradni list RS 30 1294 25.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 30 1295 25.4.2016
Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 30 1296 25.4.2016
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za novo stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem OBČINE Uradni list RS 30 1297 25.4.2016
Pravilnik o dodeljevanju štipendij Občine Trebnje OBČINE Uradni list RS 30 1298 25.4.2016
Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb Zazidalnega načrta Potoška vas - šola in levi breg Kotredeščice OBČINE Uradni list RS 30 1299 25.4.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 30

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
ČRENŠOVCI(1) ILIRSKA BISTRICA(1)
KRANJ(3) KRŠKO(3)
LITIJA(1) LJUBLJANA(3)
MEŽICA(1) MIRNA PEČ(1)
MURSKA SOBOTA(1) PIVKA(5)
ROGATEC(1) ŠENTJUR PRI CELJU(1)
TREBNJE(2) ZAGORJE OB SAVI(1)