FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 52
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi okoljskega poročila in o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje OBČINE Uradni list RS 52 2318 29.7.2016
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija OBČINE Uradni list RS 52 2319 29.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca OBČINE Uradni list RS 52 2320 29.7.2016
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o. OBČINE Uradni list RS 52 2321 29.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica OBČINE Uradni list RS 52 2322 29.7.2016
Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin OBČINE Uradni list RS 52 2323 29.7.2016
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek OBČINE Uradni list RS 52 2324 29.7.2016
Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Rečica OBČINE Uradni list RS 52 2325 29.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. OBČINE Uradni list RS 52 2326 29.7.2016
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič OBČINE Uradni list RS 52 2327 29.7.2016
Obvezna razlaga določil tretjega odstavka 6. člena Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke OBČINE Uradni list RS 52 2328 29.7.2016
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Ljubno OBČINE Uradni list RS 52 2329 29.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljubno OBČINE Uradni list RS 52 2330 29.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje "Lendavska-sever" v Murski Soboti (večnamenski poslovni objekt) OBČINE Uradni list RS 52 2331 29.7.2016
Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna OBČINE Uradni list RS 52 2332 29.7.2016
Pravilnik o štipendiranju v Občini Postojna OBČINE Uradni list RS 52 2333 29.7.2016
Sklep o ukinitvi javnega dobra OBČINE Uradni list RS 52 2334 29.7.2016
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Kamnolom Maline MST-2 z dovozno cesto do kamnoloma MST-3, MST-4, MST-5 in MST-6 OBČINE Uradni list RS 52 2335 29.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Semič OBČINE Uradni list RS 52 2336 29.7.2016
Odlok o spremembi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Semič OBČINE Uradni list RS 52 2337 29.7.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 52 2338 29.7.2016
Sklep o spremembah Sklepa o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič OBČINE Uradni list RS 52 2339 29.7.2016
Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2016 OBČINE Uradni list RS 52 2340 29.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice OBČINE Uradni list RS 52 2341 29.7.2016
Odlok o občinskih cestah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici OBČINE Uradni list RS 52 2342 29.7.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 52

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
GROSUPLJE(1) IDRIJA(3)
ILIRSKA BISTRICA(1) KAMNIK(1)
KRŠKO(1) LAŠKO(1)
LITIJA(1) LJUBLJANA(1)
LJUBNO(3) MURSKA SOBOTA(1)
POSTOJNA(2) ROGAŠKA SLATINA(1)
ŠALOVCI(1) SEMIČ(5)
ŠKOFLJICA(1) SLOVENSKE KONJICE(2)
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI(3) ŽALEC(1)