FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 21
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o predkupni pravici Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 21 767 18.3.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah OBČINE Uradni list RS 21 768 18.3.2016
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Cerknica OBČINE Uradni list RS 21 769 18.3.2016
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cerknica OBČINE Uradni list RS 21 770 18.3.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 21 771 18.3.2016
Sklep o spremembah Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerknica OBČINE Uradni list RS 21 772 18.3.2016
Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku OBČINE Uradni list RS 21 773 18.3.2016
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 21 774 18.3.2016
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 21 775 18.3.2016
Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 21 776 18.3.2016
Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih OBČINE Uradni list RS 21 777 18.3.2016
Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih OBČINE Uradni list RS 21 778 18.3.2016
Sklep o izločitvi iz javnega dobra OBČINE Uradni list RS 21 779 18.3.2016
Sklep o izločitvi iz javnega dobra OBČINE Uradni list RS 21 780 18.3.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 21 781 18.3.2016
Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 21 782 18.3.2016
Sklep o imenovanju člana občinskega sveta v Upravni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica in Nadzorni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 21 783 18.3.2016
Sklep o imenovanju člana občinskega sveta v Upravni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica in Nadzorni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 21 784 18.3.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 956/4 in parc. št. 956/2 vse k.o. 1809 – Šentvid OBČINE Uradni list RS 21 785 18.3.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 924/2 in parc. št. 924/8, k.o. 1804 – Češnjice OBČINE Uradni list RS 21 786 18.3.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1043/7, 1043/3, 1043/6 in 1043/5 vse, k.o. 1805 – Bukovica OBČINE Uradni list RS 21 787 18.3.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 999/3, k.o. 1827 Krka OBČINE Uradni list RS 21 788 18.3.2016
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 874/3, 829/2 in 835/5 vse k.o. 1809 – Šentvid OBČINE Uradni list RS 21 789 18.3.2016
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 463/2 in parc. št. 477/4 vse k.o. 1804 – Češnjice OBČINE Uradni list RS 21 790 18.3.2016
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 638/6, 652/27, 652/25, 643/3, 648/8, 649/18, 649/16, 643/2 vse k.o. 1805 – Bukovica OBČINE Uradni list RS 21 791 18.3.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 21

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
CERKNICA(6) ČRNOMELJ(1)
DOBRNA(2) DOL PRI LJUBLJANI(5)
IVANČNA GORICA(12) KANAL OB SOČI(3)
KRŠKO(6) LAŠKO(6)
LOG-DRAGOMER(1) MIREN-KOSTANJEVICA(4)
NOVA GORICA(1) PUCONCI(1)
ŠENTJUR PRI CELJU(1) STRAŽA(1)
TOLMIN(1)