FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 50
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ajdovščina OBČINE Uradni list RS 50 2193 15.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina OBČINE Uradni list RS 50 2194 15.7.2016
Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina OBČINE Uradni list RS 50 2195 15.7.2016
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi OBČINE Uradni list RS 50 2196 15.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno OBČINE Uradni list RS 50 2197 15.7.2016
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno OBČINE Uradni list RS 50 2198 15.7.2016
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro OBČINE Uradni list RS 50 2199 15.7.2016
Dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Črenšovci OBČINE Uradni list RS 50 2200 15.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 50 2201 15.7.2016
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci OBČINE Uradni list RS 50 2202 15.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 50 2203 15.7.2016
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 50 2204 15.7.2016
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 50 2205 15.7.2016
Odlok o mladini v Občini Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 50 2206 15.7.2016
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 OBČINE Uradni list RS 50 2207 15.7.2016
Odlok o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper OBČINE Uradni list RS 50 2208 15.7.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku OBČINE Uradni list RS 50 2209 15.7.2016
Pravilnik o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper OBČINE Uradni list RS 50 2210 15.7.2016
Sklep o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. OBČINE Uradni list RS 50 2211 15.7.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt OBČINE Uradni list RS 50 2212 15.7.2016
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja EUP KR S 12, KR S 13, KR S 14/1 in KR S 14/2 – Kranj Struževo OBČINE Uradni list RS 50 2213 15.7.2016
Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Kokalj OBČINE Uradni list RS 50 2214 15.7.2016
Odlok o določitvi imen ulic, parkov, podhoda in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana OBČINE Uradni list RS 50 2215 15.7.2016
Odlok o razglasitvi nekdanje sladarne pivovarne Union v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 50 2216 15.7.2016
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana OBČINE Uradni list RS 50 2217 15.7.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 50

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
AJDOVŠČINA(3) BRASLOVČE(1)
CERKNO(3) ČRENŠOVCI(3)
DOBREPOLJE(1) IVANČNA GORICA(3)
JESENICE(1) KOPER(4)
KRANJ(3) LJUBLJANA(10)
MOKRONOG-TREBELNO(6) PIVKA(1)
ROGAŠKA SLATINA(1) ŠKOFLJICA(3)
SLOVENJ GRADEC(2) ŠMARTNO PRI LITIJI(3)
ŠTORE(2) TOLMIN(1)
TRŽIČ(1) ŽALEC(1)