FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 37
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 37 1602 23.5.2016
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci OBČINE Uradni list RS 37 1603 23.5.2016
Odlok o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Dednja vas – Cerkev sv. Križa za kulturni spomenik lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 37 1604 23.5.2016
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bračna vas – Ap 1475 OBČINE Uradni list RS 37 1605 23.5.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 37 1606 23.5.2016
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Godovič OBČINE Uradni list RS 37 1607 23.5.2016
Odlok o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina OBČINE Uradni list RS 37 1608 23.5.2016
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 37 1609 23.5.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija OBČINE Uradni list RS 37 1610 23.5.2016
Sklep o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanje prometa in upravljanje javnih parkirišč v Občini Idrija OBČINE Uradni list RS 37 1611 23.5.2016
Odlok o obračunu in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje OBČINE Uradni list RS 37 1612 23.5.2016
Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1 OBČINE Uradni list RS 37 1613 23.5.2016
Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 37 1614 23.5.2016
Obvezna razlaga Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ribnica OBČINE Uradni list RS 37 1615 23.5.2016
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 37 1616 23.5.2016
Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica OBČINE Uradni list RS 37 1617 23.5.2016
Sklep o razveljavitvi Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z dne 1. 10. 2015 OBČINE Uradni list RS 37 1618 23.5.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina OBČINE Uradni list RS 37 1619 23.5.2016
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje širitve zdravilišča severozahod v Rogaški Slatini OBČINE Uradni list RS 37 1620 23.5.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Zagaj I in Zagaj II OBČINE Uradni list RS 37 1621 23.5.2016
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno- trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2 OBČINE Uradni list RS 37 1622 23.5.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 37 1623 23.5.2016
Sklep o dopolnitvi letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 37 1624 23.5.2016
Sklep o spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 37 1625 23.5.2016
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob Savi OBČINE Uradni list RS 37 1626 23.5.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 37

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
BELTINCI(2) BREŽICE(2)
ČRNOMELJ(1) IDRIJA(5)
KOČEVJE(1) LITIJA(1)
ODRANCI(1) RIBNICA(4)
ROGAŠKA SLATINA(3) ŠEMPETER-VRTOJBA(3)
SLOVENSKA BISTRICA(1) ZAGORJE OB SAVI(1)