FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 33
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Cenik zaračunanih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti OBČINE Uradni list RS 33 1432 9.5.2016
Cenik potrjenih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo OBČINE Uradni list RS 33 1433 9.5.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci – SD OPN 1 OBČINE Uradni list RS 33 1434 9.5.2016
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 33 1435 9.5.2016
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, pogrebnih svečanostih, urejanju pokopališč in koncesijskemu aktu za podelitev koncesije v Občini Dolenjske Toplice OBČINE Uradni list RS 33 1436 9.5.2016
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu OBČINE Uradni list RS 33 1437 9.5.2016
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 33 1438 9.5.2016
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorenja vas - Poljane OBČINE Uradni list RS 33 1439 9.5.2016
Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas - Poljane OBČINE Uradni list RS 33 1440 9.5.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 33 1441 9.5.2016
Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 33 1442 9.5.2016
Odlok o imenovanju ulic v naselju Kozina OBČINE Uradni list RS 33 1443 9.5.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter sejninah in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Hrpelje - Kozina OBČINE Uradni list RS 33 1444 9.5.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje - Kozina OBČINE Uradni list RS 33 1445 9.5.2016
Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica OBČINE Uradni list RS 33 1446 9.5.2016
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra OBČINE Uradni list RS 33 1447 9.5.2016
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 33 1448 9.5.2016
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 33 1449 9.5.2016
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 33 1450 9.5.2016
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev OBČINE Uradni list RS 33 1451 9.5.2016
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži OBČINE Uradni list RS 33 1452 9.5.2016
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev OBČINE Uradni list RS 33 1453 9.5.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 33 1454 9.5.2016
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Krško OBČINE Uradni list RS 33 1455 9.5.2016
Odlok o priznanjih Občine Miren - Kostanjevica OBČINE Uradni list RS 33 1456 9.5.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 33

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
BREŽICE(2) ČRENŠOVCI(1)
DOLENJSKE TOPLICE(3) GORENJA VAS-POLJANE(4)
HRPELJE-KOZINA(4) ILIRSKA BISTRICA(2)
IVANČNA GORICA(1) KOBARID(1)
KOČEVJE(5) KRŠKO(1)
MIREN-KOSTANJEVICA(2) SEŽANA(1)
SLOVENJ GRADEC(3)