FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 43
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici OBČINE Uradni list RS 43 1891 20.6.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Artiče jug, ART-09 OBČINE Uradni list RS 43 1892 20.6.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143 OBČINE Uradni list RS 43 1893 20.6.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice – SDOPN1 OBČINE Uradni list RS 43 1894 20.6.2016
Sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji Občine Brežice OBČINE Uradni list RS 43 1895 20.6.2016
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Brežice OBČINE Uradni list RS 43 1896 20.6.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad za programsko obdobje 2015–2020 OBČINE Uradni list RS 43 1897 20.6.2016
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči OBČINE Uradni list RS 43 1898 20.6.2016
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran OBČINE Uradni list RS 43 1899 20.6.2016
Obvezna razlaga četrtega odstavka 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer OBČINE Uradni list RS 43 1900 20.6.2016
Obvezna razlaga devetega odstavka 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer OBČINE Uradni list RS 43 1901 20.6.2016
Pravilnik o oddaji prostorov na lokaciji Partizanski trg 4, Metlika v najem OBČINE Uradni list RS 43 1902 20.6.2016
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu OBČINE Uradni list RS 43 1903 20.6.2016
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica OBČINE Uradni list RS 43 1904 20.6.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 43 1905 20.6.2016
Poslovnik Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 43 1906 20.6.2016
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov OBČINE Uradni list RS 43 1907 20.6.2016
Sklep o dopolnitvi Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v vrtcu OBČINE Uradni list RS 43 1908 20.6.2016
Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (uradno prečiščeno besedilo – UPB3) OBČINE Uradni list RS 43 1909 20.6.2016
Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) OBČINE Uradni list RS 43 1910 20.6.2016
Pravilnik o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica OBČINE Uradni list RS 43 1911 20.6.2016
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica OBČINE Uradni list RS 43 1912 20.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 43 1913 20.6.2016
Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Katice« OBČINE Uradni list RS 43 1914 20.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 43 1915 20.6.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 43

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
BOROVNICA(1) BREŽICE(5)
GRAD(2) KRANJ(1)
LOG-DRAGOMER(2) METLIKA(2)
MIREN-KOSTANJEVICA(1) PREBOLD(1)
REČICA OB SAVINJI(3) SEVNICA(5)
ŠKOCJAN(1) SLOVENJ GRADEC(1)
ŠMARJE PRI JELŠAH(2) SVETI TOMAŽ(1)
TURNIŠČE(1)