FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 55
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o določitvi časovnega obsega delovanja javnega parkirišča v centru Ankarana, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino OBČINE Uradni list RS 55 2408 19.8.2016
Sklep o razglasitvi javnega dobra – območje Sv. Katarine OBČINE Uradni list RS 55 2409 19.8.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 55 2410 19.8.2016
Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka OBČINE Uradni list RS 55 2411 19.8.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija OBČINE Uradni list RS 55 2412 19.8.2016
Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN4 OBČINE Uradni list RS 55 2413 19.8.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 55 2414 19.8.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostroj – del OBČINE Uradni list RS 55 2415 19.8.2016
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo (OPPNdp) 416 Barje – Ižanska cesta OBČINE Uradni list RS 55 2416 19.8.2016
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo OBČINE Uradni list RS 55 2417 19.8.2016
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 55 2418 19.8.2016
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold OBČINE Uradni list RS 55 2419 19.8.2016
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold OBČINE Uradni list RS 55 2420 19.8.2016
Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 55 2421 19.8.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 1 (SD OPN-1) OBČINE Uradni list RS 55 2422 19.8.2016
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek OBČINE Uradni list RS 55 2423 19.8.2016
Sklep o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – Celjska cesta vzhod OBČINE Uradni list RS 55 2424 19.8.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu industrijska cona »Pameče-Troblje enota Pi1B« OBČINE Uradni list RS 55 2425 19.8.2016
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici OBČINE Uradni list RS 55 2426 19.8.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 55 2427 19.8.2016
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko počitniško naselje Nad Prinovcem 2 OBČINE Uradni list RS 55 2428 19.8.2016
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava OBČINE Uradni list RS 55 2429 19.8.2016
Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za sanacijo območij Ruardi-Cilenca, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje ob Savi OBČINE Uradni list RS 55 2430 19.8.2016
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem OBČINE Uradni list RS 55 2431 19.8.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 55

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
ANKARAN(2) ČRNOMELJ(1)
GORENJA VAS-POLJANE(1) IDRIJA(2)
JESENICE(1) LJUBLJANA(2)
MORAVSKE TOPLICE(2) PREBOLD(2)
REČICA OB SAVINJI(1) RIBNICA(1)
ŠALOVCI(1) SEVNICA(1)
SLOVENJ GRADEC(2) ŠMARJEŠKE TOPLICE(1)
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI(1) VIPAVA(1)
ZAGORJE OB SAVI(1) ŽALEC(1)