FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 8
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 26 – Šentrupert-Trnava OBČINE Uradni list RS 8 296 5.2.2016
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 8 297 5.2.2016
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 8 298 5.2.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 11-Braslovče (Brinovšek) OBČINE Uradni list RS 8 299 5.2.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 6 – območje vikend naselje Letuš – desni breg (Marko, Sešel) OBČINE Uradni list RS 8 300 5.2.2016
Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana OBČINE Uradni list RS 8 301 5.2.2016
Obvezna razlaga trinajste alineje prvega odstavka 5. člena in drugega odstavka 113. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj OBČINE Uradni list RS 8 302 5.2.2016
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Šmarje - Sap OBČINE Uradni list RS 8 303 5.2.2016
Sklep o ukinitvi javnega dobra OBČINE Uradni list RS 8 304 5.2.2016
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 8 305 5.2.2016
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 8 306 5.2.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično informacijski center Ilirska Bistrica OBČINE Uradni list RS 8 307 5.2.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 OBČINE Uradni list RS 8 308 5.2.2016
Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnemu zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske OBČINE Uradni list RS 8 309 5.2.2016
Sklep o podelitvi naziva Častna občanka Občine Jesenice OBČINE Uradni list RS 8 310 5.2.2016
Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2017 OBČINE Uradni list RS 8 311 5.2.2016
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva OBČINE Uradni list RS 8 312 5.2.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju Občine Kočevje OBČINE Uradni list RS 8 313 5.2.2016
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča OBČINE Uradni list RS 8 314 5.2.2016
Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 8 315 5.2.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 8 316 5.2.2016
Odlok o razveljavitvi Odloka o višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Lendava OBČINE Uradni list RS 8 317 5.2.2016
Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva OBČINE Uradni list RS 8 318 5.2.2016
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode OBČINE Uradni list RS 8 319 5.2.2016
Sklep o potrditvi načina obračuna storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za uporabnike OBČINE Uradni list RS 8 320 5.2.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 8

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
BRASLOVČE(5) CERKNO(1)
ČRNOMELJ(2) GROSUPLJE(1)
HORJUL(1) ILIRSKA BISTRICA(4)
JESENICE(2) KOČEVJE(4)
KOZJE(1) KRANJSKA GORA(1)
LENDAVA(2) LJUBLJANA(3)
MIREN-KOSTANJEVICA(1) MURSKA SOBOTA(2)
NOVA GORICA(3) PIVKA(1)
PREBOLD(1) REČICA OB SAVINJI(1)
ROGAŠOVCI(2) SLOVENJ GRADEC(1)
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI(1) TOLMIN(1)
TRŽIČ(1) ŽALEC(1)