FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > OBČINE > 2016 > 41
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 41 1810 10.6.2016
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Ankaran OBČINE Uradni list RS 41 1811 10.6.2016
Odlok o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu otroka OBČINE Uradni list RS 41 1812 10.6.2016
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 41 1813 10.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 41 1814 10.6.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Območja lokacij za postavitev objektov za oglaševanje« OBČINE Uradni list RS 41 1815 10.6.2016
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci OBČINE Uradni list RS 41 1816 10.6.2016
Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana OBČINE Uradni list RS 41 1817 10.6.2016
Odlok o spremembah Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib OBČINE Uradni list RS 41 1818 10.6.2016
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del OBČINE Uradni list RS 41 1819 10.6.2016
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del OBČINE Uradni list RS 41 1820 10.6.2016
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč OBČINE Uradni list RS 41 1821 10.6.2016
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (trgovski objekt) OBČINE Uradni list RS 41 1822 10.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 41 1823 10.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra OBČINE Uradni list RS 41 1824 10.6.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex OBČINE Uradni list RS 41 1825 10.6.2016
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža OBČINE Uradni list RS 41 1826 10.6.2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠK-42/01 v Škofji Loki – 1. faza OBČINE Uradni list RS 41 1827 10.6.2016
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah OBČINE Uradni list RS 41 1828 10.6.2016
Odlok o občinskih taksah v Občini Šmarje pri Jelšah OBČINE Uradni list RS 41 1829 10.6.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah OBČINE Uradni list RS 41 1830 10.6.2016
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi OBČINE Uradni list RS 41 1831 10.6.2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji OBČINE Uradni list RS 41 1832 10.6.2016
Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu OBČINE Uradni list RS 41 1833 10.6.2016
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič OBČINE Uradni list RS 41 1834 10.6.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2016 41

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi OBČINE
ANKARAN(3) BISTRICA OB SOTLI(2)
BREŽICE(1) KOPER(1)
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU(1) LJUBLJANA(4)
MIRNA PEČ(1) MURSKA SOBOTA(1)
SEMIČ(1) ŠKOFJA LOKA(1)
SLOVENSKE KONJICE(2) ŠMARJE PRI JELŠAH(4)
ŠMARTNO PRI LITIJI(1) STRAŽA(1)
TREBNJE(1) TRŽIČ(1)
ŽELEZNIKI(2) ŽUŽEMBERK(1)