FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 90
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 72)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 90 3498 27.11.2015
Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 90 3499 27.11.2015
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 90 3500 27.11.2015
Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-D) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 90 3501 27.11.2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 90 3502 27.11.2015
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-E) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 90 3503 27.11.2015
Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-D) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 90 3504 27.11.2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 90 3505 27.11.2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1B) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 90 3506 27.11.2015
Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2016 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 90 3507 27.11.2015
Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Cluj-Napoci, v Romuniji VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 90 3508 27.11.2015
Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Cluj-Napoci, v Romuniji VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 90 3509 27.11.2015
Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Finske v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 90 3510 27.11.2015
Pravilnik o posesti in nošenju službenega orožja in streliva v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo MINISTRSTVA Uradni list RS 90 3511 27.11.2015
Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj MINISTRSTVA Uradni list RS 90 3512 27.11.2015
Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi MINISTRSTVA Uradni list RS 90 3513 27.11.2015
Pravilnik o dovoljenju in posebnem dovoljenju za gospodarski ribolov MINISTRSTVA Uradni list RS 90 3514 27.11.2015
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sanitarno-zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji MINISTRSTVA Uradni list RS 90 3515 27.11.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov MINISTRSTVA Uradni list RS 90 3516 27.11.2015
Pravilnik o spremembi Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku MINISTRSTVA Uradni list RS 90 3517 27.11.2015
Pravilnik o spremembi Pravilnika o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih MINISTRSTVA Uradni list RS 90 3518 27.11.2015
Odločba o izdaji soglasja k spremembi namena in sedeža ustanove MINISTRSTVA Uradni list RS 90 3519 27.11.2015
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija StoryLink, dobrodelna ustanova« MINISTRSTVA Uradni list RS 90 3520 27.11.2015
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »Ustanova Fundacija Sidro – Foundation Anchor« MINISTRSTVA Uradni list RS 90 3521 27.11.2015
Odločba o razveljavitvi 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih, kolikor določa, da ureditev iz 15.a do 15.t člena Zakona o finančnih zavarovanjih velja tudi za primere tistih notarskih hipotek, ki so jih hipotekarni dolžniki ustanovili pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 90 3522 27.11.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 90

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(2)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(10)
MINISTRSTVA(11)
OBČINE(40)
POPRAVKI(1)
SODNI SVET(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(3)