FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 100
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov MINISTRSTVA Uradni list RS 100 3959 23.12.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava MINISTRSTVA Uradni list RS 100 3960 23.12.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava MINISTRSTVA Uradni list RS 100 3961 23.12.2015
Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti MINISTRSTVA Uradni list RS 100 3962 23.12.2015
Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev MINISTRSTVA Uradni list RS 100 3963 23.12.2015
Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve MINISTRSTVA Uradni list RS 100 3964 23.12.2015
Pravila sistema izmenjave informacij o boniteti strank – SISBON BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 100 3965 23.12.2015
Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev družb za upravljanje DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3966 23.12.2015
Sklep o poslovanju družbe za upravljanje DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3967 23.12.2015
Sklep o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3968 23.12.2015
Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3969 23.12.2015
Sklep o kapitalu družbe za upravljanje DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3970 23.12.2015
Sklep o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3971 23.12.2015
Sklep o statutu investicijske družbe DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3972 23.12.2015
Sklep o podrobnejši vsebini poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3973 23.12.2015
Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3974 23.12.2015
Sklep o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3975 23.12.2015
Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3976 23.12.2015
Sklep o pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, katere pogodbena stranka je družba za upravljanje države članice DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3977 23.12.2015
Sklep o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3978 23.12.2015
Sklep o merilih za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3979 23.12.2015
Sklep o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3980 23.12.2015
Sklep o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3981 23.12.2015
Sklep o razdelitvi ali zadržanju čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3982 23.12.2015
Sklep o izjemah pri izdaji dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 100 3983 23.12.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 100

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(22)
MINISTRSTVA(6)
POPRAVKI(1)