FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 29
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov in zagotavljanju podatkov za eVŠ MINISTRSTVA Uradni list RS 29 1224 28.4.2015
Pravilnik o spremembah Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju MINISTRSTVA Uradni list RS 29 1225 28.4.2015
Sklep o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 29 1226 28.4.2015
Socialni sporazum za obdobje 2015–2016 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 29 1227 28.4.2015
Dogovor o določitvi meril in kriterijev za plačilo vrednotenja preizkusov znanja iz Nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/2015 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 29 1228 28.4.2015
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Borovnica OBČINE Uradni list RS 29 1229 28.4.2015
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPPN za območje B 23 Jata OBČINE Uradni list RS 29 1230 28.4.2015
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 29 1231 28.4.2015
Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče OBČINE Uradni list RS 29 1232 28.4.2015
Sklep o ukinitvi javnega dobra OBČINE Uradni list RS 29 1233 28.4.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin OBČINE Uradni list RS 29 1234 28.4.2015
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena OBČINE Uradni list RS 29 1235 28.4.2015
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 29 1236 28.4.2015
Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 29 1237 28.4.2015
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Prebold OBČINE Uradni list RS 29 1238 28.4.2015
Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Prebold OBČINE Uradni list RS 29 1239 28.4.2015
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold OBČINE Uradni list RS 29 1240 28.4.2015
Obvezna razlaga Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji OBČINE Uradni list RS 29 1241 28.4.2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_52 – turistična kmetija Gracar na Stari Gori pri Velikem Gabru OBČINE Uradni list RS 29 1242 28.4.2015
Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji OBČINE Uradni list RS 29 1243 28.4.2015
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 29 1244 28.4.2015
Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 29 1245 28.4.2015
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 29 1246 28.4.2015
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje OBČINE Uradni list RS 29 1247 28.4.2015
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 29 1248 28.4.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 29

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(22)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(1)