FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 93
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 56)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 93 3687 7.12.2015
Uredba o državnem prostorskem načrtu za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3-646 in priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 93 3688 7.12.2015
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj na reki Savi VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 93 3689 7.12.2015
Uredba o spremembi Uredbe o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 93 3690 7.12.2015
Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 93 3691 7.12.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo MINISTRSTVA Uradni list RS 93 3692 7.12.2015
Odločba o ustanovitvi ustanove “Fundacija Chariyo, ustanova za digitalno dobrodelnost” MINISTRSTVA Uradni list RS 93 3693 7.12.2015
Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega člana državnotožilskega sveta, ki ga izvolijo državni tožilci izmed vrhovnih državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, na volitvah dne 27. 11. 2015 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 93 3694 7.12.2015
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina OBČINE Uradni list RS 93 3695 7.12.2015
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ajdovščina OBČINE Uradni list RS 93 3696 7.12.2015
Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Ajdovščina OBČINE Uradni list RS 93 3697 7.12.2015
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina OBČINE Uradni list RS 93 3698 7.12.2015
Sklep o podaljšanju veljavnosti Strategije gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015 OBČINE Uradni list RS 93 3699 7.12.2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci OBČINE Uradni list RS 93 3700 7.12.2015
Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 93 3701 7.12.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci OBČINE Uradni list RS 93 3702 7.12.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci OBČINE Uradni list RS 93 3703 7.12.2015
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Beltinci OBČINE Uradni list RS 93 3704 7.12.2015
Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo dajatev za priključitev na javno komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci OBČINE Uradni list RS 93 3705 7.12.2015
Sklep o ukinitvi javnega dobra OBČINE Uradni list RS 93 3706 7.12.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Cankova OBČINE Uradni list RS 93 3707 7.12.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda OBČINE Uradni list RS 93 3708 7.12.2015
Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« OBČINE Uradni list RS 93 3709 7.12.2015
Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov OBČINE Uradni list RS 93 3710 7.12.2015
Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2015/2016 OBČINE Uradni list RS 93 3711 7.12.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 93

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(47)
POPRAVKI(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(4)