FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 18
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 18 675 16.3.2015
Uredba o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 18 676 16.3.2015
Odlok o razglasitvi Narodnega doma v Novem mestu za kulturni spomenik državnega pomena VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 18 677 16.3.2015
Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 18 678 16.3.2015
Pravilnik o spremembah Pravilnika o tlačni opremi MINISTRSTVA Uradni list RS 18 679 16.3.2015
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije MINISTRSTVA Uradni list RS 18 680 16.3.2015
Spremembe in dopolnitve Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 18 681 16.3.2015
Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Cirkulane v volilni enoti 3 (VE3) OBČINE Uradni list RS 18 682 16.3.2015
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku OBČINE Uradni list RS 18 683 16.3.2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu I2 – Rotomatika v Spodnji Idriji – enota urejanja EUP SI_2/4_IP OBČINE Uradni list RS 18 684 16.3.2015
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija OBČINE Uradni list RS 18 685 16.3.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija OBČINE Uradni list RS 18 686 16.3.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Idrija OBČINE Uradni list RS 18 687 16.3.2015
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 18 688 16.3.2015
Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 18 689 16.3.2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto OBČINE Uradni list RS 18 690 16.3.2015
Odlok o vzpostavitvi in vodenju registra kmetij v Občini Piran OBČINE Uradni list RS 18 691 16.3.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Piran OBČINE Uradni list RS 18 692 16.3.2015
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran OBČINE Uradni list RS 18 693 16.3.2015
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 18 694 16.3.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Postojna OBČINE Uradni list RS 18 695 16.3.2015
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »naselje Vejar« OBČINE Uradni list RS 18 696 16.3.2015
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo) OBČINE Uradni list RS 18 697 16.3.2015
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Zagorje ob Savi« OBČINE Uradni list RS 18 698 16.3.2015
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma« OBČINE Uradni list RS 18 699 16.3.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 18

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(25)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(4)