FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 44
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o izvolitvi članov Sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 1815 22.6.2015
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 1816 22.6.2015
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 1817 22.6.2015
Sklep o imenovanju članov Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 1818 22.6.2015
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 1819 22.6.2015
Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 1820 22.6.2015
Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 11. člena Zakona o davku na motorna vozila ni bil v neskladju z Ustavo, in zavrnitvi ustavnih pritožb USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 1821 22.6.2015
Spremembe in dopolnitve Poslovnika sodnega sveta SODNI SVET Uradni list RS 44 1822 22.6.2015
Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB 11) DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 44 1823 22.6.2015
Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 44 1824 22.6.2015
Odlok o spremembi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice OBČINE Uradni list RS 44 1825 22.6.2015
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 44 1826 22.6.2015
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 44 1827 22.6.2015
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Grosuplje OBČINE Uradni list RS 44 1828 22.6.2015
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra OBČINE Uradni list RS 44 1829 22.6.2015
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 44 1830 22.6.2015
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora OBČINE Uradni list RS 44 1831 22.6.2015
Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok OBČINE Uradni list RS 44 1832 22.6.2015
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev OBČINE Uradni list RS 44 1833 22.6.2015
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 44 1834 22.6.2015
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 44 1835 22.6.2015
Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Loški Potok OBČINE Uradni list RS 44 1836 22.6.2015
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 44 1837 22.6.2015
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Moravske Toplice OBČINE Uradni list RS 44 1838 22.6.2015
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota OBČINE Uradni list RS 44 1839 22.6.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 44

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(6)
OBČINE(27)
SODNI SVET(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(1)