FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 87
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Pravilnik o izdaji zdravil prek medmrežja MINISTRSTVA Uradni list RS 87 3388 13.11.2015
Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2016 MINISTRSTVA Uradni list RS 87 3389 13.11.2015
Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2016 MINISTRSTVA Uradni list RS 87 3390 13.11.2015
Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2016 MINISTRSTVA Uradni list RS 87 3391 13.11.2015
Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2016 MINISTRSTVA Uradni list RS 87 3392 13.11.2015
Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2016 MINISTRSTVA Uradni list RS 87 3393 13.11.2015
Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 3394 13.11.2015
Sklep o razrešitvi in imenovanju v 9. okrajni volilni komisiji I. volilne enote DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 87 3395 13.11.2015
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Dobrepolje OBČINE Uradni list RS 87 3396 13.11.2015
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve OBČINE Uradni list RS 87 3397 13.11.2015
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje OBČINE Uradni list RS 87 3398 13.11.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica OBČINE Uradni list RS 87 3399 13.11.2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Dolenja vas (GC-OPPN-2) – 1. faza OBČINE Uradni list RS 87 3400 13.11.2015
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran OBČINE Uradni list RS 87 3401 13.11.2015
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje OBČINE Uradni list RS 87 3402 13.11.2015
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje OBČINE Uradni list RS 87 3403 13.11.2015
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje OBČINE Uradni list RS 87 3404 13.11.2015
Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2) OBČINE Uradni list RS 87 3405 13.11.2015
Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Poslovnik OS MOSG-UPB-2) OBČINE Uradni list RS 87 3406 13.11.2015
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg OBČINE Uradni list RS 87 3407 13.11.2015
Statut Občine Slovenske Konjice OBČINE Uradni list RS 87 3408 13.11.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu naselja Tepanje (za območje 4 in 5) OBČINE Uradni list RS 87 3409 13.11.2015
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Hrastulje II OBČINE Uradni list RS 87 3410 13.11.2015
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje OBČINE Uradni list RS 87 3411 13.11.2015
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji OBČINE Uradni list RS 87 3412 13.11.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 87

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(1)
MINISTRSTVA(6)
OBČINE(18)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(7)