FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 46
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov (ZPPOPGHR) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 46 1877 26.6.2015
Zakon o dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 46 1878 26.6.2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-E) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 46 1879 26.6.2015
Odločba o ugotovitvi, da tretji in četrti odstavek 6. člena, 11., 12., 13.a in 14. člen ter prvi odstavek 15. člena Zakona o financiranju občin niso v neskladju z Ustavo ter o zavrženju zahteve za oceno 23. člena Zakona o financiranju občin USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 46 1880 26.6.2015
Odločba o razveljavitvi tretjega stavka drugega odstavka in tretjega stavka tretjega odstavka 74. člena Zakona o duševnem zdravju z odložnim rokom USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 46 1881 26.6.2015
Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev članov Sodnega sveta Republike Slovenije 18. junija 2015 SODNI SVET Uradni list RS 46 1882 26.6.2015
Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov personalnga sveta Upravnega sodišča RS, ki so bile 18. junija 2015 SODNI SVET Uradni list RS 46 1883 26.6.2015
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2015 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 46 1884 26.6.2015
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež - širitev tematskih vsebin OBČINE Uradni list RS 46 1885 26.6.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Grosuplje OBČINE Uradni list RS 46 1886 26.6.2015
Ugotovitveni sklep o ustavitvi postopkov manjših širitev območij stavbnih zemljišč na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju OBČINE Uradni list RS 46 1887 26.6.2015
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 46 1888 26.6.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul OBČINE Uradni list RS 46 1889 26.6.2015
Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju 2014-2020 OBČINE Uradni list RS 46 1890 26.6.2015
Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje - Kozina OBČINE Uradni list RS 46 1891 26.6.2015
Obvezna razlaga Poglavja 7.1.4. Dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989 in grafičnega dela Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Šmarje pri Jelšah s kasnejšimi spremembami OBČINE Uradni list RS 46 1892 26.6.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj OBČINE Uradni list RS 46 1893 26.6.2015
Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 640/4, k. o. 2139 - Mavčiče OBČINE Uradni list RS 46 1894 26.6.2015
Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 321/17, k. o. 2101 - Rupa OBČINE Uradni list RS 46 1895 26.6.2015
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 46 1896 26.6.2015
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Miren - Kostanjevica OBČINE Uradni list RS 46 1897 26.6.2015
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mokronog - Trebelno OBČINE Uradni list RS 46 1898 26.6.2015
Sklep o določitvi cene za izvajanje storitve pomoč družini na domu OBČINE Uradni list RS 46 1899 26.6.2015
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 46 1900 26.6.2015
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Mozirje OBČINE Uradni list RS 46 1901 26.6.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 46

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(3)
OBČINE(36)
SODNI SVET(2)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(9)