FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 104
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 60)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 104 4129 28.12.2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 104 4130 28.12.2015
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-E) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 104 4131 28.12.2015
Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 104 4132 28.12.2015
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016 MINISTRSTVA Uradni list RS 104 4133 28.12.2015
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole MINISTRSTVA Uradni list RS 104 4134 28.12.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol MINISTRSTVA Uradni list RS 104 4135 28.12.2015
Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 104 4136 28.12.2015
Sklep o dopolnitvi Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 104 4137 28.12.2015
Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 104 4138 28.12.2015
Tarifa o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 104 4139 28.12.2015
Tarifa o letnih plačilih za izvajanje poštnih storitev DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 104 4140 28.12.2015
Tarifa o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 104 4141 28.12.2015
Tarife o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi obvestila, za letno plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za letno plačilo za uporabo elementov oštevilčenja DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 104 4142 28.12.2015
Odlok o denarni socialni pomoči Občine Beltinci OBČINE Uradni list RS 104 4143 28.12.2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rastlinjake v Beltincih OBČINE Uradni list RS 104 4144 28.12.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci OBČINE Uradni list RS 104 4145 28.12.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve-pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci OBČINE Uradni list RS 104 4146 28.12.2015
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci OBČINE Uradni list RS 104 4147 28.12.2015
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 104 4148 28.12.2015
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 104 4149 28.12.2015
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 104 4150 28.12.2015
Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 104 4151 28.12.2015
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. OBČINE Uradni list RS 104 4152 28.12.2015
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo) OBČINE Uradni list RS 104 4153 28.12.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 104

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(2)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(5)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(3)
MINISTRSTVA(3)
OBČINE(46)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(1)